GENERALFORSAMLING, INDVIELSE af KLUBHUS og ÅRSBERETNING

 
Årets ordinære generalforsamling blev afviklet 
TIRSDAG DEN 20. MARTS KL 19— der var rekorddeltagelse 22 medlemmer + klubhunden (dog uden stemmeret).
 
Det flotte resultat med restaurering af klubhuset blev fremvist, gennemgået og rost.
Bretning og regnskab blev godkendt uden problemer - sjældent har økonomien været så stabil - primært pga sponsorstøtte.
 
Frits Pedersen afløser Tommy Engbjerg i bestyrelsen.
 
Standerhejsning er fastsat til lørdag den 5. maj, hvor klubben samtidigt vil markere sit 50-års-jubilæum.
 
for Hirtshals Tennisklub
Hirtshalstennis@gmail.com
formand Erik Jan Pedersen (50883734)
 
 
BERETNING for 2017
 
SparNordfonden havde givet tilsagn om et økonomisk tilskud på 15.000 kr til indkøb af en container, der skulle sikre klubbens havetraktor og øvrige redskaber til banepasning.
Tidligt forår startede vi på klargøring af området - der skulle flyttes jord og planeres - en opgave HMU hjalp med.
I samme forbindelse fik vi hjælp til at lave en terrasse ved petanquebanerne.
Her stødte vi imidlertid på en mystisk genstand, som ingen havde lyst til at røre ved. Politiet blev tilkaldt og da de havde mistanke til at der var tale om en rørbombe, blev der tilkaldt specialister fra Skive.
Efter adskillige timers ventetid blev genstanden fjernet og bragt til sprængning.

Trods denne dramatiske start på foråret forløb den årlige generalforsamling i marts uden problemer.
For første gang i mange år kunne bestyrelsen præsentere et regnskab med et pænt overskud og der var genvalg på alle bestyrelsesposter.
Erik, Jens og Carsten blev valgt for en to-årig periode, mens Tommy Engbjerg og Ib Gaardboe Jensen begge er på valg i 2018.
Frits Pedersen og IbGroth blev genvalgt som suppleanter og Bjørn Toft som revisor.

Klargøring af banerne forløb også planmæssigt og der kunne spilles udendørs tennis fra starten af april måned.

Standerhejsningen i slutningen af april havde traditionen tro flot tilslutning, mens Tennissportens Dag første weekend i maj ikke havde den store interesse, hverken fra medlemmer eller gæster.

Hirtshals Tennisklub indgik i foråret en “vækstaftale” med Dansk TennisForbund.
Aftalen betyder, at klubben i 2017/18 skal arbejde målrettet på et stigende medlemstal.
DTF leverede udstyr til nye arrangementer for nye medlemmer, og vi har da også haft glæde af dette i forbindelse arrangementer med lokale skoler, samt den ældre målgruppe.
Desværre lykkedes det ikke at få kontakt med mellemgruppen - dem på arbejdsmarkedet.
Udviklingen i det samlede medlemstal er stabilt men dog svagt stigende, men der er tale om en “uheldig” skred i retning af flere ældre og færre unge.
Det er naturligvis ikke et problem i sig selv, at vi får flere seniormedlemmer - tværtimod- men klubben kan løbe ind i problemer med de kommunale tilskud til klubhuset og leje af haller, idet de helt bortfalder, hvis andelen af medlemmer under 25 år falder til under 20%.

Bestyrelsens resourcer har i 2017 primært været brugt på udbygning og forbedring af de fysiske rammer.
I den forbindelse fik vi i 2017 tilsagn fra Hirtshals Sparekasses gavefond om en pengegave på 270.000 kr til en gennemgribende ombygning/forbedring af klubhuset - et projekt vi håber vi når i mål med inden sæsonstart 2018.
Vi nåede også i mål med aftalen om, at klubben overtager de 3 gamle baner, som hidtil har været kommunale.
Ejerskiftet får ingen indflydelse på kommunens tilskud og ydelser til banerne- på dette område har vi de seneste år oplevet langt bedre service fra og samarbejde med teknisk forvaltning end tidligere.

Banernes kvalitet er fortsat meget tilfredsstillende, dog arbejder vi på et forbedret dræn af banerne.

Klubbens succes med de ældste medlemmer har medført et øget pres på formiddagstimerne på hverdage kl 10-12.
For at give medlemmerne lige og fleksibel adgang til at reservere banerne, investerede vi i maj17 i et internetbaseret bookingsystem af samme slags som den model Hjørring Tennisklub har brugt i mange år.

Som et forsøg deltog vi i 2017 i holdturnering med 2 hold.
Et hold i de normale serier, hvor der spilles 4 singler og 2 doubler - her sluttede vi i den nederste halvdel af tabellen, hvilket primært skyldes den høje gennemsnitsalder, der gør det svært at følge med især i singlekampene- trods den hårde modstand regner vi med at kæmpe videre på den front.
Det andet hold består ligeledes af 4 herrer, men da der i denne række kun spilles doubler sluttede dette hold i toppen af tabellen.
Håber vi i 2018 kan lokke nogle damer på banen i kampe mod andre klubber.

Samarbejdet med naboklubberne er fortsat fint - især når vi taler om de udendørs aktiviteter - det halter lidt mere mht vintersæsonen.
Hirtshals Tennisklub oplever et støt stigende behov for tilbud om vinteren, og i forsøget på at skaffe så mange medlemmer så muligt et tilbud, har vi efterhånden spredt os over flere muligheder.
En lille trofast/hård kerne forsøger at holde fast i grustennis på hverdage fra kl 10-12.
Denne aktivitet er naturligvis stærkt afhængig af vejret, idet banerne let kan blive glatte og/eller bløde afhængig af nedbør og temperaturer.
Det kræver til tider ekstra tromling, tålmodighed og påklædning.

Tæppetennis er et relativt nyt fænomen i Hirtshals Tennisklub, men en støt stigende interesse betyder, at der efterhånden er tradition for doublespil i Stendyssehallen hver lørdag vinteren igennem.
Hallen har med investeringer i nyt og bedre lys, samt nye huller til nettet, forbedret forholdene for tennisspillet.
Arbejdet med tæppet er efterhånden også sat så meget i system, at det ikke er det store problem.

I hallen i Hirtshals er der ligeledes opstået tradition for “onsdagsTræning” - først for en gruppe unge piger og derefter en gruppe ungdommelige piger.
Der er desuden enkelte mindre grupper, der spiller badminton/minitennis i formiddagstimerne tirsdag og torsdag.

Tennis bliver betragtet som en udendørs aktivitet, der “fylder”meget i en hal - derfor er det vanskeligt og dyrt at skaffe tilstrækkeligt med adgang til indendørs muligheder i nærområdet - derfor søger nogle af vores medlemmer alternative muligheder i naboklubberne - “grøn” tennis i Tornbyhallen og “normal” tennis i Hjørring Tennisklub.

Forbedringerne på klubhuset er her få dage før generalforsamlingen via en kraftig slutspurt kommet i mål, og vi har allerede løbende fået flere positive tilbagemeldinger fra vores vinterbrugere af huset - vintertennisspillere og stavgængere.
Det er ikke alene vores nye varmesystem, der giver et godt indeklima i huset og i det hele taget et godt internt klima i klubben.
TAK til den lille hårde kerne, der iført arbejdstøj, på det nærmeste, har bosat sig i huset vinteren over.

JUBILÆUMSÅRET 2018

Det er i disse måneder 50 år siden en gruppe lokale tennisentusiaster arbejdede på, at få genindført tennissporten i Hirtshals.
Vi skal ca 80 år tilbage i arkiverne for at finde de første tilløb til tennis i Hirtshals. 
Dengang resulterede det i etablering af først een tennisbane med cementoverflade på Stadion i Søndergade i slutningen af 30-erne - senere blev det til bane 2 på samme adresse et par år senere.
De 2 baner blev iflg avisarkiverne flittigt brugt i et par årtier, men op gennem 50-erne dalede interessen og banerne gik i forfald - hvad der var årsag og virkning er vanskeligt at sige.
I forbindelse med forbedringer af Hirtshals Stadion i 60-erne, havde kommunen planer om at inddrage arealet med de ubrugelige tennisbaner, men en lille gruppe tennisinteresserede borgere ville det anderledes.
I foråret 1968 undersøgte de interessen for tennis i byen og mulighederne for at restaurere banerne på Stadion.
Initiativet lykkedes - i løbet af få måneder blev en ny klub etableret, arbejdet med banerne påbegyndt og tennisspillere kunne sidst på sommeren tage 2 grusbaner i brug.
Vi vil naturligvis forsøge at fejre dette jubilæum med forskellige tiltag.
Indtil vi om nogle måneder kan samles i klubhuset og ved vores 4 grusbaner på Halvejen, vil vi informere via om aktiviteterne via denne hjemmeside, på FaceBook og direkte på mails.
Ønsker du at komme på klubbens mailliste kan du tilmelde dig på klubbens mailadresse: Hirtshalstennis@gmail.com
 
 

Tæppetennis

Vi har siden slutningen af oktober 2017 spillet tæppetennis - primært i Dyssen - normalt om lørdagen.
En stabil gruppe på 25-30 seniorspillere har haft glæde af det behagelig underlag og sidste chance for at prøve denne aktivitet inden udesæsonen, bliver lørdag/søndag den 24-25/3.
Der laves en spilleplan for de faste “kunder”, men der kan normalt skaffes plads til nye interesserede - på den måde kan vi bedre vurdere behovet for haltimer til tæppetennis næste indesæson.
Skulle arbejdet med de udendørs baner blive forsinket pga vejret kan det komme på tale at bruge tæppet i påskeferien - følg med her og på Fb.
- interesserede kan kontakt undertegnede 
erik jan p