Status for 2016

Sæsonen 2016 ser her midtvejs ud til at blive en af de bedre sæsoner - på flere fronter.

Til dato er vi gået fri af de alt pverskyggende problemer vi havde i 2015 med indbrud og deraf følgende ekstraomkostninger til nyindkøb og reparation af skader på bygningerne.

Vi har dog et problem med forhandlingerne med Hjørring Kommune, som forsøger at overtale klubben til at overtage de 3 kommune baner på Halvejen.

Bestyrelsen er nogettilbageholdende med at skrive under på en aftale, da det er temmelig usikkert hvilke konsekvenser det vil få.

Den indendørs sæson 2015/16 blev imidlertid en succes uden sidestykke, da interessen for at spille indendørs tennis på det nyindkøbte mobile tennisgulv.

Vi startede med at spille et par måneder i hallen i Hirtshals, men rykkede i november ud til Stendyssehallen i Horne, hvor der var færre aflysninger.

Konklussionen efter 5-6 måneders lørdagstennis er, at vi uden problemer kan afsætte hele lørdag + det løse - det bliver så spændende om der kan skaffes opbakning fra kommunen i form af et forhøjet lokaletilskud.

Gennem de seneste år er det lykkedes at skaffe stadig flere kunder i butikken, medlemstallet er nu oppe på 126. Det er fortsat de yngste årgange, der giver flest udfordringer.

Vi har et godt samarbejde med skolerne i området, og det er ikke svært at lokke børnene ind på banen, men det er meget svært at fastholde dem. Træningstilbud er en vigtig forudsætning for at udvikle spillerne, men kampe og stævner er en mangelvare, og det er på længere sigt det største problem. Vi forsøgte os omkring årskiftet med et tilbud om kombineret badminton/minitennis og hvis skolen er med på denne ide, kunne det blive læsningen det kommende skoleår. De dygtigste børn og unge vi har i klubben pt, er modne til tennis på den store bane -også indendørs  - det håber vi at der kan blive plads og råd til.

juli/16

TÆPPETENNIS

På baggrund af den succes vi havde med lørdagstennis på tæppet i sæsonen 2015/16 arbejder vi på at udvide dette tilbud til flere timer. så der kan blive plads til alle.
Om det bliver i Horne eller Hirtshals vides endnu ikke.
På billedet vender tæppet på hovedet, men bare rolig, i virkeligheden vender det korrekt.
 
fm Erik Jan Pedersen - Erik.jan.pedersen@gmail.com - 50 88 37 34
 
følg med i klubbens tilbud om aktiviteter på facebook
 
 

minitennis

Vi håber på at starte i hallen til september i samarbejde med skolen