Nyt fra bestyrelsen marts

Nyhedsbrev marts 2021

Nyt fra bestyrelsen

-Årsregnskabet er nu indsendt, godkendt af bestyrelsen og af vores revisor, Bjørn Toft. Det ser heldigvis ud til at stemme 😊 Regnskabet vil blive præsenteret ved en forhåbentlig snarlig generalforsamling, muligvis udendørs.

-Banerne er snart ved at være klar. Det har været svært med frost og tø/ frost og tø/ men vi går mod bedre tider. Vi er en gruppe ”vinterspillere”, som holder stand og som også holder øje medbanerne sammen med banemand Jens Christensen – ”MurerJens”.

-Vi planlægger en arbejdsdag, som en forårsklargøring inde sæsonen virkelig tager fart. Det bliver en tirsdag eller torsdag formiddag efter påske. Vores petanque spillere vil også gerne være med. Det udmelder vi senere. Vi er klar over, at det arbejdende folk, så ikke kan deltage. Til gengæld lover vi, at alle skal have mulighed for at deltage i generalforsamling/ standerhejsning.

-Vi foreslår, at standerhejsning og generalforsamling slås sammen og holdes udendørs. Det er vanskeligt i disse tider at planlægge nøjagtigt, hvornår det kan lade sig gøre.

Medlemskontingenter: Da det endnu ikke har været muligt at holde generalforsamling, har bestyrelsen besluttet at fortsætte med de eksisterende kontingentsatser.

-Vi udsender som noget nyt fakturaer for medlemskontingenter sæson 2021 udendørstennis snarest. Betalingen foregår via netbank – Vi har afskaffet MobilePay, da det gav for meget bøvl at administrere.

Når man efter d. 1. april har betalt sit kontingent, kan man frit booke på det nye bookingsystem. Vejledning bliver snarest lagt på  www.hirtshalstennisklub.dk

Turister skal fremover selv kunne booke via hjemmesiden.

Planer fremover:

Vi har sendt en invitation til Skolecenter Hirtshals, hvor vi tilbyder udendørs ketsjersport/ aktiviteter til alle de børn, som nu skal have undervisning udendørs. Vi giver en instruktion til børn og undervisere og vil naturligvis gerne hjælpe til, men i bund og grund skal underviserne stå for undervisningen. Vi håber, der kommer noget rigtigt spændende ud af dette samarbejde og en masse glade børn på banerne.

Vi arbejder også med en form for familietennis, hvor familier efter tilmelding kan hente en ”mulepose” med grej til forskellig ketsjersport, som de kan tage med hjem og spille i haven eller på en stille villavej.

Og på lidt længere sigt

-Bestyrelsen er meget obs på tendensen ang. Padel sporten. Vi afsøger p.t interessen og initiativerne i Hirtshals by. Vi er interesseret i at samarbejde med evt. partnere, så vi ikke alle opfinder den dybe tallerken eller opretter padelbaner lige ved siden af hinanden.

I øvrigt er alle jo velkomne til at komme med gode forslag/ gode idéer til nye initiativer til tennisklubbens bestyrelse 😊

På bestyrelsens vegne

Susanne Krohn Djurhuus