Foreningens historie

For 80 år siden blev den første tennisbane I Hirtshals etableret

I 1938 tog en gruppe af byens borgere initiativ til at etablere en tennisklub I Hirtshals og ved hjælp af et banklån fik man etableret et cementbane på Stadion I Søndergade – umiddelbart syd for indkørslen til fodboldbanerne. Kontingentet blev sat til 5. kr. pr. måned.

Der var så stor opbakning til den nye aktivitet, at bane 2 blive anlagt I 1942 – pris 5000 kr.  - Banen bliver indviet torsdag 19. juni 1941, bla. med en opvisningskamp med Helge Rossel, Hjørring og 3 af klubbens bedste spillere. Bagefter var der kaffe for klubbens medlemmer på Hirtshals Kro.

Tennisspillerne fra Hirtshals arrangerer I disse år, sammen med spillerne i naboklubberne, hyggestævner madkurv og tennisketsjer i hhv. Bindslev og Hirtshals – konditionen matte være I top, idet transporten til stæverne skete på cykel. Med 70 medlemmer lukker man for tilgangen af nye medlemmer.

I forhold til byens indbyggertal, havde Hirtshals landets største tennisklub I denne periode.  På grund af besættelsen er det vanskeligt at skaffe varer fra udlandet, og hermed også tennisbolde, men i Hirtshals har klubben sørget for i tide at købe rigeligt ind, så spillerne i Hirtshals i modsætning til andre steder i landet fortsat kan spille med bolde af rimelig kvalitet.

For 60 år siden havde man store planer med stadionområdet.

Kommunen havde I 50-erne store planer om at udbygning af stadionområdet I Søndergade. Disse planer, som bl.a. omfattede en fordobling af antallet af tenisbaner fra 2 til 4, bliver imidlertid aldrig realiseret for tennisspillerne, og omkring1960 opløses Hirtshals Tennisklub på grund af dårlige baneforhold. I slutningen af 50-erne blev de gamle cementbaner om vinteren brugt til skøjteløb ved hjælp af overrisling I frostperioder

I 1968 genstartes Hirtshals Tennisklub.

Mandag den 22. april 1968 afholdes orienterende møde på Hirtshals Kro, hvor en initiativgruppe bestående af tidligere medlemmer fra den gamle klub, sammen med formanden med stadionudvalget, samt et bestyrelsesmedlem fra Hjørring  Tennisklub, orienterede interesserede om mulighederne for at genstarte Hirtshals Tennisklub

Mindre end 6 mdr. senere var der anlagt 2 rødgrusbaner I stedet for de 2 misligholdte cementbaner på arealet i Søndergade..

I lighed med de gamle tennisbanerne blev de nye lånefinansieret.

I 1973 fik klubben igen eget klubhus.

I forbindelse med omlægning af banerne I 1968 blev det gamle tennis-klubhus fjernet og efter en del tovtrækkeri med Hirtshals Kommune og Hirtshals Boldklub får tennisklubben som erstatning bygget et nyt mindre klubhus ved banerne – dog kun med opholdsrum. Pengene til dette project skaffes bl.a. ved salg af lodsedler med præmier sponsoreret af byens erhvervsliv.

I same periode udkommer det første nummer af et klubblad ”Møwer Posten”  – et populært og vigtigt aktiv for klubben de kommende 12 sæsoner.

I slutningen af 70-erne havde Hirtshals Tennisklub success med minitennis.

Som en af de første klubber i landet, havde vi stor success med en målrettet indsats overfor born og unge, bl.a. med minitennis-aktiviteter året rundt. Det skal senere vise sig at blive en af de centrale aktiviteter for Hirtshals Tennisklub, hvilket betød at klubbens ungdomsafdeling voksede støt. Da klubbens førstehold samtidigt rykkede op I serie 1, var der pres på klubbens bestyrelse for at øge antallet af baner. En hjemmekamp I holdturneringen kunne nemt tage 6-8 timer, hvilket udeholdenes spillere var stærkt utilfredse med.

Klubben arrangerer I 1978 en større sommerturnering for ungdomsspillere med deltagelse fra Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Aalborg og Århus. Præmierne er sponsoreret af byens butikker og virksomheder.

I 1981 anlagde kommunen 3 nye tennisbaner.

Kommunen bevilger i første omgang penge til 2 nye baner, men vælger at placere de 2 nye baner på Halvejen. I det daglige vil en fordobling af antal baner være en stor fordel, men ved holdkampe, turneringer og træningssamlinger vil det være meget upraktisk med banerne placeret på 2 adresser. Derfor indledes forhandlinger med kommunen om en bedre løsning og det lykkedes – der bliver anlagt 3 baner på halvejen og da det samtidigt lykkes klubben at skaffe midler til et “rigtigt” klubhus placeret på Halvejen, står Hirtshals Tennisklub I starten af 80-erne med et nyt anlæg på Nejst + 2 ekstra baner I Søndergade.

Omkring 100 medlemmer og gæster kan den 16. maj 1981 tage det nye tennisanlæg I brug. Det sker med fuld musik bl.a. med underholdning af  Hirtshals BigBand, ”Folk og fisk” (lokale tennisspillere med musiske talenter) – et fantastisk vejr tillader at man hygger sig i det fri med fiskerand, fiskefrikadeller, øl/vand, tennisbjesk, samt masser af god musik.

De gode faciliteter betyder langt bedre muligheder for nye initiativer, bl.a. startes traditionen med en tennis-sommerskole – en aktivitetet der nu har været en tradition I 30 år.

En ny sommerturnering ved navn Nordsø Open ser dagens lys. Denne turnering, der har deltagelse fra naboklubberne og gæster I sommerlandet, bliver en succes de næste ca. 10 sæsoner.

Ungdomsafdelingen udvikler sig kraftigt i disse år, ikke mindst pga minitennis i vintersæsonen.

I midten af 80-erne købte Hirtshals Tennisklub et tennistæppe.

Det høje aktivitetsniveau året rundt medfører øget pres på vinteraktiviteterne. Derfor investerer klubben i et mobilt tennistæppe, som kan gøre den indendørs tennistræning mere effektiv.

Da der bygges en tennishal I Hjørring med 2 baner rykker de mest ivrige tennisspillere fra Hirtshals straks deres indendørs træning til Hjørring – hvor der de næste 20 år bl.a. er fast lørdagstræning.

Man beslutter at nedlægge de 2 gamle baner I Søndergade – det er for besværligt at passe baner på 2 adresser, dog indledes samtidigt forhandlinger med henblik på etablering af den 4. bane på Nejst.

I midten af 90-erne anlagde klubben den 4. tennisbane og en minitennisbane på Nejst.

Den 4. bane på Nejst  + en minitennisbane med kunstgræsbelægning bliver en realitet I 1994. Især minitennisbanen bliver et stort aktiv for klubben, idet born og unge via denne bane meget lettere kommer I gang med tennisspillet og kunstgræsbelægningen betyder, at banen også kan bruges til andre aktiviteter

I starten af 00-erne rykker petanquespillerne ind

På baggrund af de gode erfaringer med minitennisbanen/multibanen fik klubben udvidet dette aktivitetsområde med en bane til petanque. Det var planen at denne ekstra bane også skulle bruges tll minitennis, men belægningen var ikke så velegnet og blev derfor kun brugt til petaque. Senere fik hele aktivitetsområdet en ny belægning – Dynatop – et Norsk granitprodukt, som flere steder bruges til tennisbaner.

I forbindelse med kommunalreformen i 2008 var Hirtshals Tennisklub tæt på konkurs og lukning.

Efter sammenlægningen af de 4 kommuner (Hjørring, Hirtshals, Sindal og Løkken/Vrå) opstår der så mange problemer med tilskud og fordelingen af opgaverne vedr. pasning af tennisbanerne, at banerne I Hirtshals stort set ikke kan bruges, økonomien går I sort og aktiviteterne dør ud.

I forbindelse med en ekstraordinær generalforsamling lykkes det at samle en ny bestyrelse, der siden har kæmpet en hard kamp for at videreføre tennisaktiviteterne I Hirtshals, så vi I år kan konstatere, at der med en enkelt pause I 60-erne, har været muligt at spille tennis I Hirtshals I 75 år.