Vision og Mision

Vision for Hirtshals Tennis og Padel Klub:


Vores vision er at etablere en dynamisk og inkluderende klub for den brede idræt, der omfatter over 220 aktive deltagerer inden for tennis- og padelsporten. Vi efterstræber at tiltrække en mangfoldig gruppe af mennesker i alle aldre, både fra lokalområdet og besøgende turister, med det fælles mål at skabe et levende miljø året rundt, hvor alle føler sig velkomne og bidrager til vores fælles trivsel.Bevæggrunde for visionen:

Den brede idræt:

Med udgangspunkt i den nuværende mission, og de muligheder som det må forventes at en klub som Hirtshals Tennis og Padel Klub kan tilbyde, vil der kun være belæg for at skabe en bred idrætsklub med fokus på motion og bevægelse. 


Over 220 medlemmer:

For at skabe et økonomisk grundlag for klubbens drift og eksistens på et niveau der kan betragtes som attraktivt, er det nødvendigt at have et fundament af en tilstrækkelig stor betalende medlemsmasse. Indtjening på mere end 220 medlemmer vil give et grundlag for de aktiviteter, det må forventes at en moderne tennis og padel klub kan tilbyde både nye og gamle medlemmer.


Mennesker i alle aldre:

Alle er velkomne i klubbens uanset alder. Aktiviteter og arrangementer vil dog typiske falde indenfor tre grove kategorier, der kan betegnes som en børn/unge gruppe, en arbejdsalders gruppe og en pensionist gruppe. 


Lokalområdet og besøgende turister:

Da klubben har status af en motionsklub, vil rekrutteringsgrundlaget for medlemmer og turister skulle findes i umiddelbar nærhed af klubbens fysiske beliggenhed. 


Fælles trivsel:

En vigtigt forudsætning for at drive en effektiv og driftig motionsklub er, at den kan fokuserer på at skabe et godt fælles miljø god, hvor trivsel af den enkelte er i højsædet.Mission for Hirtshals Tennis & Padel Klub:


Vores mission er at skabe et miljø, hvor medlemmerne kan dyrke tennis og padel på alle niveauer, og i alle aldre. Vi stræber efter at fremme sportens glæde, trivsel og fællesskab i Hirtshals og omegn.