Træning & Kurser

Hirtshals Tennis- og Padel klub har mulighed for at tilbyde medlemmer og gæster træningskurser, uanset alder, niveau og erfaring, i det omfang det kan indpasses til de tilknyttede træneres personlige preferencer, kompetencer og tilgængelighed.


Hirtshals Tennis- og Padel klubs medlemmer, i alle medlemskategorier, kan aftale træningskursus med de til klubben tilknyttede trænere. Forventninger til træningskursets indhold, tidspunkt, varighed og pris, aftales direkte med den enkelte træner. Klubben stiller baner, faciliteter, udlån af ketcher, bat, hjælperedskaber og bolde til rådighed.


Gæster skal i det tidsrum træningen modtages, leje en bane via Pay & Play systemet. Betaling for banen foretages på hjemmesiden under Pay & Play, (klubfaciliteter og eventuelle hjælperedskaber er inklusive), mens betaling for træning foretages direkte til den enkelte træner udenom klubbens betalingssystem.


Børn under 16 år kan tilmelde sig de Tennis & Padel kurser der annonceres i aktivitetskalenderen, Facebook eller på andre medier. Tilmelding foretages direkte til den aktuelle træner. Kurserne vil som oftest være gratis for denne gruppe, men der kan dog være tilknyttet afgifter til enkelte kurser, beroende på aktivitetstypen.


Introkurser til Tennis & Padel, for både børn og voksne vil blive annonceret i aktivitetskalenderen, Facebook eller på andre medier. Introkurserne vil typisk afvikles over 1 - 3 gange og indeholde en introduktion til sporten og klubbens sociale liv.