Corona børn og unge

Vigtig idrætsundtagelse for børn
23.10.2020 21:14:00 | Danmarks Idrætsforbund
Børn og unge i foreningsidrætten er ikke omfattet af sænkelsen af forsamlingsforbuddet fra 50 til 10 personer. Enormt vigtigt, vurderer DIF og DGI.
Fælles pressemeddelelse fra DIF og DGI
Forsamlingsforbuddet i Danmark bliver sænket fra 50 til 10 personer, men der bliver indført en udtagelse for idrætsaktiviteter for børn og unge under 21 år, hvor forsamlingsforbuddet fortsat vil være på 50. Undtagelsen betyder, at børn og unge forsat vil kunne dyrke deres idræt i idrætsforeningerne som i dag.

”Vi er virkelig glade for den undtagelse på vegne af børn og unge i Danmark. Foreningsidrætten spiller en utrolig vigtig rolle for børns fysiske og mentale trivsel, og hvis der ikke var kommet en undtagelse, var der i grove træk reelt lukket ned for børnenes mulighed for at dyrke foreningsidræt i den kommende tid. Jeg er rigtig glad for, at politikerne sender det signal i en i øvrigt meget vanskelig tid for idrætten i Danmark,” siger DIF’s administrerende direktør, Morten Mølholm Hansen.

”Jeg er rigtig glad for, at vores appel er blevet hørt om at undtage børn og unge fra et meget lavt forsamlingsforbud på 10 personer. Det er en enorm tillidserklæring, der her er givet fra politikerne til det lokale foreningsliv. Et svært Corona-forår har vist os alle, hvor vigtigt fællesskabet og bevægelsen er for børn og unges fysiske, mentale og sociale trivsel”, siger DGI’s formand, Charlotte Bach Thomassen.

Undtagelsen gælder kun for børn og unge Det betyder, at der er en lang række voksne medlemmer og foreninger, som bliver ramt af sænkelsen af forsamlingsforbuddet til 10 personer.

DIF og DGI understreger, at de endnu ikke kender alle detaljer i de nye restriktioner, og at der nu venter et arbejde med at skabe klarhed over de nye regler i samarbejde med ministerier og myndigheder. Så forbund, landsdelsforeninger og foreningerne kan blive oplyst bedst muligt om de nye tiltag.