Træningsaktiviteter - Forår 2022


SÆT X  I KALENDEREN

Forårsaktiviteter 2022.pdf

Vi vil i dette forår satse på nogle samlede trænings events, hvor vi samler henholdsvis:

Børn/Unge, Familier og Seniorer, som kunne ønske sig ny inspiration eller opdatere sit spil og måske udrydde dårlige vaner.

Fredag d. 01. april kl. 15:00-18:00 inviterer vi til et ”inspirationskursus”/ træning i Stendyssehallen, hvor træner fra DGI Jørgen Nørgaard
vil give vejledning i de grundlæggende teknikker i tennisspillet.  ALLE er velkomne  -  dog med en aldersgrænse på ca 14-15 år, og der er INGEN begrænsning i antal deltagere.

Efterfølgende tager vi alle tilbage til klubhuset, hvor klubben sørger for aftensmad til os alle sammen.
Deltagelse er gratis, men af hensyn til aftensmaden, vil vi gerne have tilmelding til Susanne; sms 2947 3867 el. susannnekrohndjurhuus@gmail.com

 

Efterfølgende vil vi gerne trække på nogle af jer, når vi her i foråret holder 3 træningsevents, hvor Jørgen Nørgaard kommer igen og vil instruere os.
 Det gælder igen:

· Børn/Unge

· Familier

· Seniorer

· Fyraftenstennis

Her kan Jørgen have brug for nogle spillere, som kan hjælpe til. Jørgen skal nok fortælle os, hvad vi skal gøre.

 

Vi har planlagt følgende datoer for træning:

· Søndag   1. maj   kl.  11:00-14:00

· Lørdag  21. maj   kl.  11:00-14:00

· Lørdag  11. juni   kl.  11:00-14:00

 

Hirtshals Tennisklub vil sørge for en let frokost undervejs. Hvis vejret er til det, tænder vi grillen. 

                                                                                              

Lørdag 30. april kl. 11:00-13:00 holder vi ÅBENT HUS i forbindelse med "Tennissportens dag” .

 

På bestyrelsens vegne; Susanne Krohn Djurhuus, fmd.